miércoles, 5 de agosto de 2009

Novas declaracións do concelleiro de Festas da Coruña

Hoxe na prensa escrita podemos facernos eco de diferentes opinións do máximo responsable de que o Noroeste EX-Pop-Rock morrese este ano, o concelleiro de Fiestas o Sr. Carlos González Garcés. En primeiro lugar, onte aproveitando o pregón das festas taurinas coruñesas o concejal desatouse nun discurso ó noso entender un pouco exaltado. Segundo o xornal La Voz de Galicia "El responsable de Fiestas aprovechó el pregón de la feria taurina para atacar a los nacionalistas" e en medio da súa carga dialéctica falou tamén do Noroeste EX-Pop-Rock que é o que a nós nos interesa.

No artigo...
(...) el edil igualó a los «enemigos» de los toros con «esos mismos que solo casan en gallego, esos mismos que fomentan el arrancar los carteles de la feria taurina, esos mismos que se sienten incapacitados para entender que un artista actúe en el lugar que le plazca, esos mismos que lo mismo cargan a los toros como a Raphael, esos mismos que incluso llegan a cambiar el color del cordón de la medalla de concejal porque coinciden con los de la bandera española (algo que se pudo comprobar en la reciente recepción oficial al presidente de la Xunta, en la que ediles del BNG mostraban el cordón con los colores de la bandera gallega); esos mismos que reniegan del toreo y luego piden abonos para regalar a sus amistades».
Entendemos que esta mixtura de cousas (a maioría extramusicais) intenta confundir á cidadanía nunha cuestión moi simple: este ano o Noroeste Pop-Rock deixa de ser un festival de referencia na cidade, moita xente está descontenta e se vai a protestar.

Por outra banda, hoxe aparece unha entrevista dun moito máis moderado concelleiro de Fiestas na Opinión.

Como arranque da entrevista se amosa un dato significativo que explica as decisións tomadas no programa de este ano...
Con varios CD y DVD de la Orquesta Los Satélites sobre la mesa del despacho, el concejal de Fiestas defiende la programación general frente a las grandes citas aisladas.

Nesta entrevista nos adianta os argumentos que empregará para calificar o Noroeste EX-Pop-Rock ó seu término, que estamos seguros de que contará con gran afluencia de público.

[1]: Enlace pregón taurino da Voz de Galicia
[2]: Enlace entrevista en la Opinión

No hay comentarios:

Publicar un comentario